!
!

Herroepingsrecht - ruilen en retourneren

Het herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen.
Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.
Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u ons daarvan in kennis te stellen, bijv. via ons contactformulier, ons herroepingsformulier welke u hier kunt downloaden of het elektronische formulier welke u hieronder vindt.
LET OP: Niet gemelde retourzendingen komen volledig voor uw rekening!

Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen.

Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.


Terugbetaling
Nadat u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht ontvangt u alle betalingen, inclusief eventuele leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) voor de heenzending, binnen veertien dagen terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt.
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.


Kosten retourzending
U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Deze kosten worden, binnen Nederland, geraamd op € 6,95 voor pakketten binnen het formaat 100x50x50 cm en een gewicht van 0-10 kg met een maximum van € 13,25 voor zendingen van 10-30 kg of met een formaat groter dan 100x50x50 cm maar kleiner dan 175x78x58 cm. Grotere artikelen zoals rozenbogen e.d. hebben een hogere verzendprijs omdat deze (veelal) niet als pakket retour gezonden kunnen worden. De kosten hiervoor zijn mede afhankelijk van welke vervoerder u kiest, de afmetingen van de zending en welke verzendmogelijkheden zij aanbieden. Voor de kosten daarvan kunnen wij helaas geen richtlijn geven, maar kunnen al gauw € 45,00 of meer bedragen.
Kosten voor retourzendingen vanuit het buitenland kunnen hoger liggen dan de hierboven genoemde kosten.
Wij kunnen daarvan geen begroting geven.


Uitsluiting herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:
•   Producten die na bestelling specifiek voor u worden gemaakt, dit zijn met name paviljoens in de uitvoering zwaar - massief. Informatie hierover is bij de artikelbeschrijving aangegeven.


Retouradres:
Stynia Sfeer & Deco
Eikenhorst 10
8424 ST Elsloo (Frl.)

Nogmaals LET OP: Niet gemelde retourzendingen komen volledig voor uw rekening!